Friske barn

Barn blir syke. Ingen rutiner vil kunne forhindre at aktive, nysgjerrige barn med ujevn mellomrom blir forkjølet, får sykdommer, oppkast, diaré og alt mulig annet som hører barneårene til.
En felles innsats mellom barna selv, de barnehageansatte og ikke minst foreldre kan bidra til at en unngår unødvendig smitte og at utbrudd blir korte og milde som mulig.
De aller fleste av rådene som gis er like aktuelle hjemme som i barnehagen, og kan med fordel innføres for å minske faren for smitte hjemme.
 
 
 
 
Generell hygiene
Spredning av smittsomme sykdommer i barnehagen forebygges best ved å ha god generelle hygienerutiner
  •  Ha såpedispenser og papirhåndklær ved alle håndvasker. Bruk alltid varmt vann og såre ved håndvask.
  •  Vask alltid hendene godt etter toalettbesøk eller bleieskift.
  •  Vask hendene når barna kommer inn fra lek og opphold ute.
  •  Bruk sprit etter håndvask der dette er tilgjengelig.
  •  Ta med våtservietter og håndsprit på tur.
  •  Unngå å nyse og hoste på hverandre, host i armkroken. Vask hendene når barna har pusset nesen.
  •  Fellesleker av plast og tre bør vaskes regelmessig med rengjøringsmiddel og varmt vann, forslagsvis en gang per uke. Tøyleker kan vasker i vaskemaskin.
  •  Ved stell av blødende sår og neseblødninger bør engangshansker bruker. Skrubbsår og andre småsår som ikke blør stelles på vanlig måte.
  •  Stell og vanlig bleieskift kan foregå uten hansker.
  •  Ved søl av blod, oppkast eller avføring tørkes sølet godt opp med papir, vask over med klut og tørk over med overflatesprit når området er tørt. Bruk engangshansker.