Hvorfor velge Teknabarnehagene

TEKNATANKEN

Barn er naturlig nysgjerrig og undrende. De har lyst til å finne ut av ting på egen hånd og bruker alle sine sanser til å oppdage verden helt fra de er bitte små. Det skal de få lov til i barnehagen også. Vi ønsker å gjøre dem enda mer nysgjerrige ved å oppmuntre dem til å lure på hvorfor ting er akkurat som de er, og å la dem få utforske det i stedet for å gi dem ferdige svar og løsninger. Hvorfor er himmelen blå? Er det virkelig en kjele med gull der regnbuen ender? Hva skjer hvis man blander rød og blå? Går det an å lage en ku av bolledeig? Kan en stein flyte?
 
Vi bruker barnas undring i vår planlegging og vi ser verdien i å legge planene til side for å forfølge en genial idé. Vi ønsker at barn skal lære at det er gøy å finne ut ting – selv når svaret blir annerledes enn vi har tenkt. Vi som jobber med barn er heldige som stadig blir minnet på at livet er et mirakel som noen ganger kan være lett å ta for gitt.

 

VÆRE SAMMEN

Være Sammen er et utviklingsprosjekt som handler om kvalitets- og kompetanseheving i barnehagene. Alle de ansatte skal kurses i hvordan vi skal jobbe med å endre barnehagen til å bli enda bedre på relasjoner og møte barn som varme og grensesettende voksne. Dette gir forutsigbarhet og trygghet, som er viktig for god læring og utvikling.

Den autoritative voksenstilen innebærer at de voksne viser mye varme og omsorg for barnet, samtidig som de er tydelige. Barnet mottar det som handler om krav og kontroll i en atmosfære som er preget av varme og tillit. De voksne har respekt for barnets selvstendighet og fremmer demokratiske prinsipper. De gir rom for det medvirkende barnet. Samtidig har de klare forventninger og tydelige grenser.

 

KVALITET

Hos oss jobber mange ulike mennesker med ulike kvalifikasjoner. Alle er gode på noe og har noe de brenner ekstra for. Dette gir rom for varierte opplevelser og aktiviteter, der engasjerte og aktive voksne deltar. Det er viktig å være et godt forbilde. For oss betyr ikke det å være flink til alt, men å være villig til å prøve seg. Vi vil at alle barn skal bli sett og hørt hver dag. De skal få gode tilbakemeldinger på det de allerede er flinke til og de skal få oppmuntring på områder de kan utvikle mer.

Hos oss skal barna møte faste rutiner og forutsigbarhet, det skaper trygge og sikre barn. Å føle seg trygg gir grobunn for å utfordre seg selv og å prøve nye ting. De skal selv få medvirke og komme med forslag som kan skape spenning i hverdagen.

Sikkerhet er viktig for alle som har eller jobber med barn. Vi vil at foreldre skal føle seg trygge på at barna ikke blir utsatt for farer når de er i barnehagen. Inne- og utemiljøet blir derfor jevnlig kontrollert med tanke på sikkerhet. Vi har skriftlige faste rutiner som skal følges ved avvik og disse blir også jevnlig gått igjennom slik at alle ansatte vet hva de skal gjøre om en uforutsett situasjon skulle oppstå. Alle ansatte går gjennom førstehjelpskurs annethvert år.

 

ØKONOMI

Siden barnehagen er en non-profit bedrift, går alt overskudd til drift av barnehagen. Dette gir mulighet for et godt tilbud når det gjelder utstyr og vedlikehold. Det gir også rom for mange spennende ekskursjoner i løpet av året. Førskolebarna er hver vår på tur til Teknisk museum i Oslo og på overnattingstur til Killingen. Alle barna er på Drammensbadet minst en gang pr år. Vi drar også på byturer for å gjøre barna kjent med byen sin, gå i lekeparken, på biblioteket eller kjøpe grønnsaker på torget.