Begynne i barnehagen

Det å begynne i barnehagen innebærer store forandringer både for dere som
foreldre og for deres barn. Dere skal bli kjent med et helt nytt miljø, nye
mennesker og rutiner. Vi er opptatt av å få en god og trygg tilvenning for alle
barn hos oss.
 
Dere som foreldre kan gjøre overgangen mykere ved å besøke uteområdet til
barnehagen før barnet skal begynne, og ved å sette av tid til tilvenningen. Det
er viktig at dere er der for barnet den/de første dagene, slik at de kan utforske
omgivelsene og komme tilbake til dere for å søke trygghet. Dersom dere har
mulighet, er det fint om dere kan gi barna kortere dager de første ukene, og
legge opp til rolige ettermiddager hjemme. Det kan være lurt å ha med bamse,
smokk, koseklut eller lignende som barnet er vant til. Snakk med dem som skal
være sammen med barnet ditt og spør om alt dere lurer på. Vi er der for dere,
og vi ønsker et best mulig samarbeid fra begynnelsen av.
 
Vi kan nok alle ha litt motstridende følelser i forhold til forandring, og slik er det også for barn. Det nye barnehagelivet er appellerende interessant og samtidig litt utfordrende. Vi bruker august og september til å bli godt kjent med hverandre. Den faste dagsrytmen er særlig viktig i denne perioden fordi den hjelper barnet til å orientere seg og til å skape trygghet.
 
Vi som jobber i barnehagen tar oss god tid. Vi følger barnets tempo og støtter det følelsesmessige «fordøyelsesarbeidet» det lille barnet utfører på terskelen til en ny verden. Vanligvis tar tilvenningen tre dager, men barn reagerer forskjellig på en slik overgang, og noen kan trenge lengre tid enn andre for å bli trygge. Målet er å skape en trygg base for barnets utforskning av barnehagens spennende muligheter.